Cxense Display
Findes i: #21 (November/2006) side 8
Artikeltype: Jura
Forfatter(e): Steen Witthøfft
   

SPØRGSMÅL //  Kan det lade sig gøre for to ApS’er at være interessenter i et IS, og hvordan vil ansvarsfordelingen være?
Claus Wøbbe, RubyTurtle


SVAR // To anpartsselskaber kan godt være interessenter i et interessentselskab. Ansvarsfordelingen vil være 50 pct. til hver af de to selskaber. Fordelen ved at bruge et anpartsselskab som interessent er, at deltageren i interessentselskabet hæfter begrænset – med indskuddet i selskabet. En fysisk person hæfter med alt, hvad personen ejer.
Uanset hvem der er interessenter, er al ansvarsfordeling reguleret i interessenternes interessentskabskontrakt. Det er derfor vigtigt at bruge meget tid på drøftelse af indholdet af denne kontrakt, da den er virksomhedens rygrad.

Svar leveret af Ret&Råd - www.retraad.dk

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign