Cxense Display
Findes i: #52 (April/2010) side 12
Artikeltype: Jura
Forfatter(e): ADVODAN
   

Jeg er interesseret i at vide mere om A/S og ApS. Jeg har for 15 år siden lært lidt, men ved, at meget er ændret. Hvis jeg vil oprette et A/S eller ApS skal jeg så udbyde aktier eller anparter selv eller er det noget bank eller advokat skal gøre? Jeg mener ligeledes at der er noget med en bestyrelse og er der en bestyrelse skal der selvfølgelig være vedtægter. Jeg er klar over, at jeg måske skal eje mindst 50 pct. selv, da jeg ikke ønsker for stor bestemmelsesret fra øvrige. Hvor kan jeg læse mere og hvilke steder kan jeg søge hjælp?


Indledningsvis vil jeg som svar på dit spørgsmål oplyse, at der pr. 1. marts 2010 er trådt en ny selskabslov i kraft (i hvert fald delvist). Loven indeholder væsentlige ændringer i forhold til de regler, vi kender fra den gamle aktieselskabslov og anpartsselskabslov. Det vil derfor under alle omstændigheder være særdeles relevant, at du inden etablering af et selskab søger råd hos en advokat.
Et selskab stiftes jo typisk ved, at den eller de, der ønsker selskabet etableret, afholder en stiftende generelforsamling, i hvilken forbindelse selskabet oprettes med tegning af aktier eller anparter. Formelt er det således stifteren/stifterne, der udbyder, men det giver nu sjældent anledning til de store spørgsmål, da der forudgående er indgået aftale om, hvor stor en kapital, der skal tegnes, og af hvem.
Uanset selskabsform skal selskabet have et sæt vedtægter. Den nye selskabslov giver flere muligheder for ledelsesformer, og én af dem er ved etablering af en bestyrelse, der ansætter en direktør. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om, hvorledes selskabets ledelse er struktureret, hvor mange medlemmer en eventuel bestyrelse kan/skal bestå af, samt hvorledes der vælges eller udpeges bestyrelsesmedlemmer.
Med hensyn til stemmeret og indflydelse er der med den nye selskabslov mulighed for både i aktie- og anpartsselskaber at foretage stemmeregulering. Der kan således blandt andet tegnes såkaldt stemmeløse aktier eller anparter. Stemmestrukturen skal som hovedregel fremgå af vedtægterne.
Som nævnt indledningsvis er det min opfattelse, at den nye selskabslov giver en række nye muligheder, og det vil være individuelt, hvorledes disse muligheder udnyttes.

Advokat Klaus Graversen, ADVODAN Roskilde, kg@roskilde.advodan.dk,
tlf. 46 35 15 15

Relaterede

Det frie initiativ (1) // Overtag en potentiel guldgrube (1) // Købers marked (1) // Holges gamle spand (1) // En god idé åbner ingen kassekredit (1) // Hvilken iværksættertype er du? (1) // Hvis bare jeg havde en idé (1) // Skal jeg etablere mit selskab i Danmark og England (1) // Bred bund skaber nye stjerner (1) // Gode patenter koster millioner (1) // Skorstens-Meier fik en god idé (1) // Den amerikanske drøm gik i opfyldelse (1) // Handling gør forskellen – Syv trin i kreativ forretningsudvikling (1) // Socialt og kommercielt entreprenørskab (1) // Kan jeg starte firma med en partner på 17 år? (1) // Tre måneder med fuld skrue (1) // I slipstrømmen af de store (1) // ”The gate- keepers have lost their keys” (1) // Flere vækstiværksættere med udenlandsk baggrund (1) // Kan vi bruge “Earn Out”-modellen? (1) // Må vi oprette dansk I/S fra Sverige? (1) // Du skal passe dit firma! (1) // Business Angels redder Silicon Valley ud af krisen (1) // Ejeraftaler får skud for boven i den nye selskabslov (1) // En verden af muligheder (1) // Tilbud: Få 9.000 nye iværksættere (1) // Manual til forretnigner i Indien (1) // En god weekends arbejde (1) // Vælg virksomhed eller selskab med omhu (1) // Tre måneders intensiv opstart (1) // Mesterlære for iværksættere (1) // ”Lige” over grænsen... (1) // Internationalt udsyn styrker dansk iværksætteri (1) // Hvorfor flytter danske iværksættere til Silicon Valley? (1) // Husk din yndlingsvin (1) // Sådan får du et lækkert design til næsten ingen penge (1) // Bloddonation og global impact (1) //
Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign