Cxense Display
Findes i: #21 (November/2006) side 8
Artikeltype: Jura
Forfatter(e): J. Poulsen
   

SPØRGSMÅL // Jeg har igennem flere år drevet et ApS, hvor der de sidste tre år ingen drift har været på grund af sygdom. Jeg er nu blevet tilkendt førtidspension og må derfor nedlægge selskabet endeligt, da der ikke er udsigt til fortsat drift. Der er ingen gæld i selskabet til SKAT, men kun til mig som anpartshaver. På den baggrund lyder mit spørgsmål: Hvordan lukker jeg billigst muligt selskabet?
Med venlig hilsen
J. Poulsen

 
SVAR // Den billigste måde at lukke selskabet på er at afgive betalingserklæring overfor dine kreditorer. Det er vigtigt, at du har helt styr på alle dine kreditorer samt eventualforpligtigelser i den forbindelse. Såfremt du er usikker på omfanget af dine kreditorer, må du likvidere selskabet på sædvanlig vis med tre måneders høring/offentliggørelse overfor kendte og ukendte kreditorer. Jeg vil dog råde dig til ikke at bruge betalingserklæringen som opløsningsform, selvom den er den billigste (dette skyldes usikkerheden på eventualkrav).

Svar leveret af Ret&Råd - www.retraad.dk

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign