Cxense Display
Findes i: #68 (September/2012) side 22
Artikeltype: Kommentar
Forfatter(e): Anders Hoffmann
   
En af mine kloge venner har forklaret mig, at man skal acceptere, at man nogle dage er en due og andre dage er en statue. Holder vi fast i det billede, så tror jeg, at rigets tilstand på iværksætterområdet er ved at skifte fra at have været en statue i nogle år til at være en due. Det er ikke på grund af manglende politisk vilje til at gøre noget for iværksætterne, at tiderne har været dårlige, men en global lavkonjunktur er meget hård ved iværksætterne.

Omkring 18.000 nye virksomheder har de seneste par år set dagens lys. Jeg regner med, at tallet bliver nogenlunde det samme i år – måske med en lille stigning. I 2007 var tallet meget højere, og i 2001 var det lavere. Antallet afhænger primært af privatforbruget i Danmark. Bruger danskerne mange penge, så er der flere, som starter nye virksomheder, og når vi holder på pengene, så er der færre, som tager springet og bliver iværksættere.

Store forskelle eksisterer på tværs af brancherne. Antallet af nye IT-virksomheder har fx stort set ikke været påvirket af krisen, og branchen har holdt sig flyvende. Helt anderledes ser det ud med antallet af nye butikker og håndværksvirksomheder, hvor antallet er faldet kraftigt siden 2007. Faktisk kan faldet i de to brancher næste forklare hele det fald, som Danmark har oplevet i antallet af nye virksomheder fra 2007 og frem til i dag. 

På trods af faldet i antallet af nye virksomheder er interessen for iværksætteri blandt unge steget meget de senere år. I 2011 fulgte mere end 120.000 børn og unge uddannelsesaktiviteter inden for iværksætteri. De foreløbige tal viser, at der er endnu flere i 2012. Dette er nærmest en eksplosion i interessen for iværksætteri i forhold til for bare fem år siden. Tilstanden blandt de unge fejler derfor ikke noget. I november 2011 deltog fx 3500 børn og unge i Danish Entrepreneurship Award. I år regner vi med, at der kommer 5000. 

Danmark er pænt med sammenlignet med andre lande, hvis vi ser på antallet af nye virksomheder. Men Danmarks problem har længe været, at alt for få af de nye virksomheder vokser sig store. Vi ved endnu ikke præcist, hvordan det står til med væksten i nye virksomheder de seneste år grundet manglende data, men vi har dog et par indikationer: 

I maj 2012 gennemførte vi en analyse blandt 1000 mindre virksomheder, hvor vi blandt andet spurgte dem om deres forventning til egen vækst og deres forventning til væksten i hele Danmark. Hele 77 pct. forventer, at deres omsætning vil stige over de næste 3 år, og 32 pct. af virksomhederne forventer, at dansk økonomi vil udvikle sig positivt eller meget positivt i det kommende år. I efteråret 2011 havde kun 16 pct. positive forventninger. Pilen peger derfor lidt op ad, men niveauet er klart under 2007.

Vi følger også løbende med i udviklingen blandt Væksthusenes kunder. De nyeste tal fra foråret 2012 viser også her, at udviklingen er vendt fra negativ vækst for et par år siden til positiv vækst i 2011. Tallene viser for øvrigt også, at Væksthusenes kunder klarer sig bedre end sammenlignelige virksomheder. 

Noget tyder derfor på, at udviklingen er ved at vende mht. væksten blandt de nye og mindre danske virksomheder, men der er stadigt færre virksomheder med høj vækst, end der var omkring 2007. Igen har det private forbrug stor betydning for de samlede tal. Det private forbrug og den økonomiske situation i Danmark er imidlertid ikke alene afgørende for antallet af og væksten blandt nye virksomheder. Niveauet for antallet af nye virksomheder i et land hænger også tæt sammen med de såkaldte rammebetingelser for iværksættere. Dvs. adgangen til kapital, arbejdsmarkedets fleksibilitet, uddannelsesniveauet, kundernes villighed til at prøve noget nyt, konkurslovgivningen, kvaliteten af landenes erhvervsfremmesystem osv.

Rammebetingelserne for danske virksomheder er på stort set alle områder blevet forbedret de seneste 10 år. Konkurslovgivningen er fx blevet ændret flere gange, hvilket har medført en kortere gældssaneringsperiode (3 år) og kortere sagsbehandlingstider. Antallet af kurser i iværksætteri i uddannelserne er øget markant. Samtidigt er de administrative byrder, som det offentlige pålægger virksomhederne, faldet med næsten 25 %.

Ikke alle rammebetingelser har dog set samme forbedringer. Det kan næppe overraske, at adgangen til kapital er blevet forværret de seneste år. Dette er imidlertid også den eneste rammebetingelse, der er gået tilbage ifølge det seneste iværksætterindeks.

Jeg håber, at min optimisme for danske iværksættere viser sig at være berettiget, og iværksætterne får mulighed for at for alvor at folde deres vinger ud de kommende år og skabe nogle fantastiske virksomheder. Jeg glæder mig under alle omstændigheder til at møde iværksættere både til Iværk- og Vækst i Øksnehallen og til de mange spændende arrangementer i forbindelse med iværksætterugen i uge 46!

 

Relaterede

Dyrk iværksætterpotentialet hos kvinder og etniske minoriteter (1) // Vi skal leve af markedsorienteret iværksættelse (1) // En vision skal kilde i maven (1) // Baggrund for dette nummers tema-artikel (1) // Hvilken iværksættertype er du? (1) // Jante mig her og jante mig der (1) // Find tid (1) // Den vidensintensive iværksætter ano 2004 (1) // Aldrig for ung til iværksætteri (1) // Sæt din viden i værk (1) // Iværksætterbølgen anno 2004 (1) // Bog: få tid til det du er bedst til (1) // Stress er livstruende - også for virksomheden (1) // Er du stærk i troen? (1) // Kan jeg starte firma med en partner på 17 år? (1) // Flere vækstiværksættere med udenlandsk baggrund (1) // Må vi oprette dansk I/S fra Sverige? (1) // Du skal passe dit firma! (1) // Aldrig mere oliventræer (2) // En verden af muligheder (1) // Stolthed og fordomme... (2) // Styr på leverancerne - når god projekt- styring fører til vækst (1) // Let's do the Hub (1) // Iværksættere er helte (1) // “Du skal være klar til at ofre alt” (1) // Den politiske kæp i vores hjul (1) // Ejerledede firmaer er kommet godt gennem krisen (1) // Konkurser rammer hårdt (1) // Iværksættermillioner samler støv i Bruxelles (1) // Team Danmark-model kan bane vej for iværksættere (1) // Vækst og bløde værdier går hånd i hånd (1) // Tænk stort fra start - eller hvad? (1) // Iværksætteri kan også være storindustri (1) // Imperium med vokseværk (2) // Køge Iværksættermesse (1) // På kursus med statstilskud (1) // Kunsten at vinde englenes gunst (1) // Sprogøre for musik (1) // Ny fond vil investere i sociale iværksættere (1) // Danmark skal have flere succesfulde iværksættere (1) // Hvorfor flytter danske iværksættere til Silicon Valley? (2) // Mød de 6 hatte på Iværk&Vækst (1) // Iværksætterhøjskolen (1) // ”If you don’t do the things you fear – then the fear will control your life” (1) // Bocians økonomiske vejrudsigt: Nu vender det… håber vi (1) // Iværksættermentor (1) // Tre-To-En.Nu: Iværksætteri på en ny måde (1) // Kom i gang med at fejle (1) // Selina Juul (1) // Interview med direktøren i Københavns første tech co-working space (1) //
Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign