Cxense Display
Findes i: #39 (Januar/2009) side 36
Artikeltype: Bøger
   

HVEM BØR LÆSE DENNE BOG
Alle organisationer kan have gavn af at adoptere LEAN. Men der er en fundamental forskel på at tilføje værktøjerne og bruge dem til få overfladiske ændringer, og så at ændre hele virksomhedskulturen. Bogen er velegnet til alle virksomheder uanset om de er producerende eller ej.

OM FORFATTEREN

Dr. Jeffrey K. Liker er professor ved Michigan Universitet, hvor han underviser i ledelse relateret til ingeniørvidenskab. Han har stiftet og leder Optiprise Inc., der tilbyder konsulentydelser til nogle af de største virksomheder i verden.

RESUMÉ
Toyotas succes er blevet grundigt studeret af forfatteren, og i bogen præsenterer han os for de 14 principper, der udgør The Toyota Way. Principperne er fundamentet i Toyotas eget LEAN-system, Toyota Production System (TPS), der følges af alle Toyotas producerende enheder i Verden.
    Udover at være et helt unikt produktionssystem, er TPS også grundlaget for et revolutionært LEAN-produktionskoncept, der gennem de sidste ti år er blevet fantastisk populært hos mange virksomheder. Essentielt set er LEAN-produktion et jævnt produktionsflow baseret på reduktion af produktionstiden ved at eliminere processer, der ikke giver værdi til produktet eller systemet. Det er samtidig en kultur karakteriseret ved en konstant søgen efter forbedringer.
    TPS sikres ved at processerne sættes op så en kundeordre ekspederes på kortest muligt tid – og til rette tid (Just-In-Time) – gennem tæt kommunikation mellem trinnene i processen. Toyota fokuserer på standardisering, men medarbejderne ses som den ultimative ressource, der har mulighed for at tage initiativ, tænke selv og løse problemer.

HOVEDPOINTER
 1     Basér ledelsesbeslutninger på en langsigtet strategi, selv hvis det er på bekostning af kortsigtede økonomiske mål.
2     Skab et vedvarende flow i processerne for at få problemerne frem i lyset.
3    Anvend Pull-strategi for at undgå overproduktion (en proces anmoder om de nødvendige råvarer/halvfabrikata).
4     En Jævn Produktion, Heijunka: Undgå spild, overbebyrdelse af maskiner og medarbejdere og uønsket variation.
5     Opbyg en kultur, hvor det ikke handler om at rette fejl. Få kvaliteten på plads med det samme.
6     Standardiser opgaverne med at skabe konstante forbedringer og give medarbejderne beslutningskompetence.
7     Brug visuelle kontrolmekanismer, så problemerne kommer frem i lyset.
8     Anvend kun pålidelig og gennemtestet teknologi, der kan hjælpe medarbejderne og understøtte processerne.
9    Opbyg en ledelse, der forstår arbejdet til bunds, lever filosofien og som lærer fra sig.
10   Udvikl exceptionelle mennesker og teams, der følger virksomhedens filosofi.
11    Respektér dit netværk af partnere og leverandører ved at udfordre dem og hjælpe dem med at forbedre sig.
12   Få førstehåndserfaringer for at forstå situationen til bunds (Genchi genbutsu).
13   Tag beslutninger stille og roligt i konsensus, hvor alle muligheder er taget i betragtning, men implementér beslutningerne lynhurtigt.
14   Bliv en lærende organisation gennem benhård refleksion (Hansei) og konstante forbedringer (Kaizen).

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign