Cxense Display
Findes i: #34 (Sommer/2008) side 41
Artikeltype: Bøger
Forfatter(e): Jesper H. Andersen
   

Kubuskonceptet er en ledelsesmetode til ledelses af tværfagligt gruppearbejde i de tidlige faser af den innovative proces – det vil sige fasen før der er identificeret nogle lovende potentielle innovationer. Denne fase kalder forfatterne for prejekt-fasen, som er målfastsættende, og som når målet er fastsat glider over i projektfasen, der handler om at opnå målet – typisk via en forretningsplan.
I denne bog af samme navn introduceres Kubuskonceptet. Bogen er rettet mod studerende på videregående uddannelser, men dens konkrete værktøjer og metoder kan også anvendes individuelt.

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign