Cxense Display
Findes i: #47 (November/2009) side 31
Artikeltype: Bøger
Forfatter(e): Bogresume.dk
   

Hvem bør læse denne bog?
Strategierne i Profit Building kan anvendes af alle virksomheder uanset industri og størrelse. Bogen giver fem simple trin til at opnå større profit og minimere omkostninger, uden at skære i det talentfulde personale. Bogen er vigtig læsning for alle ledere.

Om forfatteren
Perry J. Ludy har skabt sig et navn som forretningskonsulent indenfor profitoptimering. Han har i mere end 25 år arbejdet for nogle af Verdens største organisationer, bl.a. som Regional Vice President for PepsiCo, med et ansvar for mere 1000 Pizza Hut-forretninger.

Resumé
Selvom de fleste organisationer er enige i, at deres vigtigste mål er profitoptimering, har de ikke en konkret strategi til at håndtere det. Metoden, der præsenteres i bogen – Profit-Optimerings-Processen (POP) – er fem nemme trin, der leder virksomheder til fortsatte og bæredygtige profitforbedringer og omkostnings-reduktioner.
Nedskæringer er ikke den bedste måde at reducere omkostninger og sikre overskud på. Selvom der kan opnås kortsigtede gevinster, vil det, i det lange løb, føre til ekstra omkostninger, bl.a. grundet fratrædelsesgodtgørelser, omkostninger ved senere genbesættelse af stillingen og tab af talent i virksomheden. En langt mere effektiv løsning er at uddanne medarbejdere til at bidrage til POP.

POP har 5 trin:

1. Sammensæt et kreativt team.

POP er en medarbejderfokuseret proces som kræver et veluddannet og velforberedt profitoptimeringsteam for at opnå succes. Teamet skal vælges omhyggeligt og bør inkludere kreative medarbejdere fra alle områder af virksomheden.

2. Håndtér modstand mod forandringer

Der vil opstå modstand i virksomheden mod forandringen. Og for at håndtere denne modstand er det essentielt at hjælpe medarbejderne med at forstå behovet for innovation og forandring, samtidig med at den enkelte person inddrages i strategien. Effektiv kommunikation, uddannelse og incitamenter er også nyttige til dette formål.

3. Brainstorm på muligheder

Find indsatsområder og muligheder. Søg at finde relevante spørgsmål, snarere end løsninger, idet spørgsmålene vil fremme kreativ tænkning. Spørgsmålene fostrer dermed ideer til innovation, som kan omsættes til handling og profit.

4. Handlingsplan

På basis af de foregående trin udarbejdes en handlings- eller projektplan med konkrete ansvarsområder, deadlines og løbende dokumentation. Det er kritisk at hele teamet deltager i prioritering af løsningerne. Handlingsplanen prioriterer de foreståede ændringer, og der arbejdes kun med én ændring ad gangen.

5. Løbende evaluering
Sidste trin – og nøglen, som sikrer fremskridt – er en løbende evaluering og op-følgning.
POP er effektiv, uanset virksomhedens størrelse – og kan også anvendes på enkelte afdelinger.
 

www.bogresume.dk kan du købe bogen og hele resuméet. Bogresume.dk udgiver hver uge et dansk resumé af en international business bestseller. Resuméet er på 5-7 sider og formidler derved essensen… hurtigt.

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign