Cxense Display
Findes i: #42 (April/2009) side 36
Artikeltype: Bøger
   

HVEM BØR LÆSE DENNE BOG
Denne bog er et absolut must for alle chefer og ledere, som gerne vil forstå det ”store billede” og indføre styringsværktøjer der virker på såvel kort som langt sigt.

OM FORFATTEREN

Robert S. Kaplan har været professor ved Harvard Business School siden 1984.
    David P. Norton har stiftet flere organisationer, der specialiserer sig i systemer og processer.
    Sammen har de udviklet Balanced Scorecard, en metode til at sikre, at et selskabs (daglige) aktiviteter er afstemt med de langsigtede mål.

RESUMÉ

Balanced Scorecard, på dansk ledelsesrapporten, er et redskab til, på daglig basis, at gennemføre langsigtede strategiske mål ved at definere klare mål, metoder, resultater og initiativer for hvert
af fire strategiske perspektiver
(i prioriteret rækkefølge):

1     Finansielle resultater
2.    Kunder
3.    Forretningsprocesser
4.    Innovation: Feedback & Læring.

Disse fire perspektiver involverer både måling af tidligere præstationer såvel som drivkræfter for fremtidige præstationer. Hvert perspektiv kan have nogle få målepunkter, men alle er forbundet af en årsag-virkning relation til strategien, hvilket giver mulighed for klarhed og gennemsigtighed af mål, metoder og drivkræfterne til gennemførsel af forretningsstrategien.
    De finansielle resultater er de vigtigste, men de skabes af de øvrige. Balanced Scorecard tackler de finansielle resultater ved at definere virksomhedens livscyklus i tre faser: Vækstperiode, Konsolidering/Vedligeholdelses periode og Høst periode. Der er specifikke resultater og metoder for hver fase.
Kundeperspektivet er det næstvigtigste område og definerer målinger for markedssegment, kundeerhvervelse, kundefastholdelse og rentabilitet. Dette opnås ved hjælp af operationelle målsætninger for at sikre tid, kvalitet og pris for et produkt eller en ydelse.
Gennemførsel af forretningsstrategien gennem de to ovennævnte perspektiver muliggøres af at de interne forretningsprocesser trimmes ud fra de samme metrikker, med henblik på at optimere tid, kvalitet, pris og efter-salg processerne.
    Det mest innovative aspekt af Balanced Scorecard er metoder til kontinuerlig vækst gennem feedback & læring. Disse metoder hjælper med at identificere og justere anvendelsen af forskellige ressourcer – menneskelige, system og organisatoriske – med den overordnede forretningsstrategi.

Indføring af Balanced Scorecard
Første trin i at indføre Balanced Scorecard med succes er at integrere Balanced Scorecard
effektivt med eksisterende ledelsessystemer og værktøjer. Dette hjælpes på vej af at omformulere abstrakte forretningsmæssige mål til konkrete målbare operationelle resultater og gennem undervisning at få de enkelte medarbejdere, teams og afdelinger til at tilpasse deres kortsigtede mål til den overordnede strategi.
    Andet trin er at opsætte ambitiøse mål, som styrker samspillet på tværs af teams og kombinerer ressource-fordeling og budgetter med overordnede forretningsmæssige målsætninger.
    Tredje og sidste trin, som også er det mest innovative for at opnå visionen, er at etablere Strategisk feed-back og kontinuerlig læring for at sikre fleksibilitet og løbende justering.

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign