Cxense Display
Findes i: #46 (Oktober/2009) side 30
Artikeltype: Bøger
Forfatter(e): Bogresume.dk
   

Hvem bør læse denne bog?
Ideerne og strategierne i bogen er simple og praktiske – og sigter mod at balancere arbejds- og privatliv ved at strukturere og optimere virksomhedens drift. Bogen er en god reference for alle ledere og et must for iværksættere.

Om forfatterne

Bill Collier er præsident for Collier Business Advisors. Han tilbyder coaching, konsulentydelser, uddannelse og strategisk planlægning. I 2005 blev han tildelt “Hall of Fame” af Great Game of Business for “ekstraordinære forretningsmetoder og præstationer.”

Resumé
Iværksættere er ofte så opslugt af virksomhedens forpligtelser, at deres personlige og familiemæssige forpligtelser sættes til side. Et flertal af iværksættere er ude af stand til at skabe et afkast over gennemsnittet, på trods af de mange timer de anvender og mange problemer de løser. Nogle virksomheder formår i første omgang at vokse med overskud, men de stagnerer efter et stykke tid på grund af manglende ekspertise. Situationen kan forbedres ved at tage små skridt, såsom strategiske ansættelser, teambuilding, inddragelse af medarbejderne i ledelsen samt etablering af systemer, procedurer og opfølgningspunkter.
Grundlæggende er der tre faser, en iværksætter skal igennem:

1. Formål:
Beslutningen om at starte en virksomhed bør være drevet af en lidenskab for branchen og passion for at eje en virksomhed. En virksomhed, der kun etableres med det formål at tjene penge, er etableret på det forkerte grundlag.

2. Forberedelse:

 Forberedelserne starter med at nedskrive Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte mål (SMART). Såvel personlige som forretningsmæssige mål skal nøje gennemgås. Målene bør balanceres i forhold til hinanden og de bør være både kort- og langsigtede. En decideret exit-strategi bør også allerede her formuleres: Skal virksomheden drives, så den kan sælges, eller skal den arves af efterkommere.
Når målene er fastlagt bør handlingsplaner udformes for at definere opgaver og skridt til at nå målene. En effektiv forretningsplan har en vision, strategier, et budget og en handlingsplan for alt det ovennævnte.
Succesen for en lille virksomhed af-
hænger også i høj grad af markedsførings-planen. For en lille virksomhed er det bedst at bruge flere forskellige metoder og jævnligt skifte mellem metoderne. Gennem-førsel og resultater af markedsføringsindsatsen bør konstant måles.

3.Gennemførsel:
 Det sidste skridt for at få succes i en lille virksomhed indebærer gennemførelse af planer og opnåelse af resultater. Dette er muligt gennem:
•  Time Management: Dette indebærer at strukturere aktiviteter og tidsplaner. Det er vigtigt for en lille virksomhed da ressourcerne er begrænsede.
•  Værdisæt: En lille virksomhed skal drives på et solidt værdisæt. At leve efter værdierne kan koste penge på kort sigt, men det giver langsigtet afkast i form af interessenternes tillid, goodwill og en følelse af ære for medarbejderne.
•  Key Performance Indicators: Definition af målepunkter for virksomheden til daglig operationel styring af virksomheden.
•  At tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere, og uddelegere opgaver til dem: Dette muliggør familieliv og tid til fritidsaktiviteter.
•  Møder, information og kommunikation smidiggør gennemførsel af opgaver og inddrager medarbejderne i ledelsen.
•  Opbygning af politikker, procedurer og systemer: Disse skal formaliseres og give en ramme for og støtte den enkelte medarbejder i udførelsen af arbejdsopgaverne.
•  Kontinuerlig læring og udvikling: Læring og udvikling bør gøres til en vital del af livet og virksomhedens kultur.

Boginfo
How to Succeed as a Small Business Owner, and Still have a Life af Bill Collier, ISBN 978-0977778508, 157 sider.
Bogen er ikke oversat til dansk

På www.bogresume.dk kan du købe bogen og hele resuméet. Bogresume.dk udgiver hver uge et dansk resumé af en international business bestseller. Resuméet er på 5-7 sider og formidler derved essensen… hurtigt.

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign