Cxense Display
Findes i: #39 (Januar/2009) side 37
Artikeltype: Bøger
Forfatter(e): Jesper H. Andersen
   

Generationsskifte er betegnelsen for den særlige form for salg af en virksomhed, der sker når en ældre generation takker af og overdrager firmaet til en yngre generation, som enten kan være en udenforstående personkreds, eller en nærstående personkreds, som f.eks. ejerens børn. En sådan overdragelse kræver rettidig omhu for at undgå, at situationen ”låses” og ønskerne til fremtiden, som partnerne måtte have, bliver umulige at realisere. Disse forberedelser får man svar på i Jesper Rasmussen og Jesper Møller-Andersens nye bog, ”Generationsskifte”.
    Bogen kommer rundt om emnet i otte kapitler. Heri ser den på de forskellige løsningsmodeller, på en eventuel omstrukturering af virksomheden forud for overdragelsen, på hvordan overdragelsesaftalen udformes, samt på generationsskifte i form af arv eller gave. Desuden gengiver bogen eksempler på en række centrale dokumenter, som f.eks. samejeoverenskomst, testamente og anpartshaveroverenskomst.
    Bogen behandler regnerne ifølge den nye arvelov, som udvider mulighederne for at tilrettelægge et generationsskifte ved hjælp af testamente.
    Til de mange familieejede virksomheder, der står over for generationsskifte i de kommende år, er bogen et godt sted at begynde planlægningen.

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign