Cxense Display
Findes i: #38 (December/2008) side 38
Artikeltype: Bøger
   

HVEM BØR LÆSE DENNE BOG
Bogen ”The Power of Full Engagement” er et stærkt redskab til alle, der vil øge deres livskvalitet. Den giver en god forklaring på, hvorfor man hellere skal arbejde med ens energipotentiale, end med tidstyring. Metoderne i bogen kan anvendes i forretningslivet såvel som privat.
    Udover at bogen tilbyder værdifuld og praktisk viden om vores energireserver, er den i sig selv interessant læsning.  Bogen adskiller sig fra de sædvanlige selvhjælps- og ledelsesbøger ved at have fokus på både det fysiske, følelsesmæssige, mentale og åndelige velbefindende.

OM FORFATTERNE
Jim Loehr og Tony Schwartz er kendte for deres arbejde med at oplære professionelle i, hvordan de skal administrere deres energi på den mest effektive og udbytterige måde. Loehr er verdenskendt for sit arbejde indenfor sportsverdenen, specielt indenfor tennis. Schwartz har arbejdet med virksomheder og ledere.

RESUMÉ

Den kraft, der ligger i at være fuldstændig engageret, handler dybest set om dygtig håndtering af vores energipotentiale, og ikke om tidstyring. Effektiv tidsstyring giver ikke mening, hvis man ikke har energien til at færdiggøre en evt. opgave indenfor den ønskede tid.
    Første læresætning om energi er: Vi trækker på den fra fire dimensioner:
     Fysisk
     Følelsesmæssigt
     Mentalt
     Åndeligt
    Hver af disse dimensioner er tæt forbundet med de andre i den udstrækning, at de har betydelig indflydelse på hinanden.
    Anden læresætning om energi er: Ligesom med muskler kan energikapacitet forøges gennem aktivitet, og svinde ind igen ved manglende aktivitet.
    Fysisk energi kan forstærkes ved korrekt vejrtrækning, sund kost, tilstrækkelig søvn og ved igennem dagen at følge en plan med genopladning af energien.
    Følelsesmæssig energi øges ved at engagere sig i spændende, berigende og oplivende aktiviteter, der hjælper til med at læge følelsesmæssige sår og udvikle gode, stærke relationer til andre mennesker.
    Nøglen til mental energi er ægte optimisme, hvor positiv tænkning omkring vores arbejde og mål sættes i relation til virkeligheden.
    Og endelig, åndelig energi er forbundet med vores dybeste værdier og fornemmelse af meningen med livet, dvs. noget som umiddelbart er større end vor selv-interesse. Åndelig energi er unik, fordi brug og genopladning er tæt forbundne og kan forekomme simultant.

HOVEDPOINTER

 1     Nøglen til de gode præstationer ligger i effektiv håndtering af energi, ikke i tidsstyring.
2     Der findes fire energidimensioner: Fysisk, Følelsesmæssig, Mental og Åndelig.
3     Energikapacitet kan forøges gennem træning. Ligesom det fysiske energipotentiale kan øges ved træning ud over bekvemmelighedszonen, kan de tre andre energidimensioner forøges med samme metode.
4     Energirekonvalescens er en væsentlig faktor i opretholdelse af store mængder positiv energi. Balancen imellem brug og genopladning af energi er essentiel.
5     Undersøgelser viser, at det er nødvendigt med en rekonvalescensproces efter hver 90 - 120 minutters arbejde.
6     Den mest effektive måde at håndtere energi på, er ved at udvikle positive ritualer.
7     Ritualerne skal repeteres til de bliver gode vaner.
8     Ritualerne skal skabes ved først at definere vores hovedformål med livet, eller ved at skabe en stærk vision for både vores private og professionelle liv.
9     De positive ritualer skal være fleksible, så de kan ændres i takt med vores vekslende behov.
10   En vedvarende adfærdstransformation opnås bedst gennem en trinvis proces af mindre transformationer, snarere end gennem en større pludselig ændring.

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign