Cxense Display
Findes i: #54 (Oktober/2010) side 26
Artikeltype: Bøger
Forfatter(e): Bogresume.dk
   

Hvem bør læse denne bog?

De skiftende tider kræver at organisationer ændrer sig hurtigere end tidligere. Virksomheder kan simpelthen ikke overleve uden forandringer.

Noget af det første en virksomhed bør gøre, er at afskaffe overbevisninger og praksisser, som mindsker den organisationsmæssige profit og produktivitet – også kaldet hellige køer.

Bogen har en praktisk tilgang til at gøre virksomheder og medarbejdere forandringsvillige, og kan stærkt anbefales til alle.

 

Om forfatteren

Robert Kriegel er ekspert og pioner inden for området menneskelig toppræstation og forandringspsykologi. David Brandt er mastercoach i ledelse og forandringsledelse.

 

Resumé

Modstand mod forandring i en organisation kan være fatal for dens succes og overlevelse. Det er ikke ensbetydende med, at gennemførelse af en ændring i sig selv vil føre til organisatorisk succes. En virksomhed skal fokusere på at gøre sig selv forandringsklar gennem dens medarbejdere. At gennemføre en forandring uden støtte fra medarbejderne, vil ikke give resultater, uanset hvor god strategien er. De fem vigtigste områder, der gør en organisation parat til forandringer, er:

Jagten på de hellige køer

Hellige køer er forældet tro og praksis, der kvæler organisatorisk vækst. Disse skal identificeres og fjernes for at give optimal organisatorisk succes. Hellige køer omfatter bl.a. teknologi, papirarbejde, endeløse møder og ekspertviden. En vellykket jagt starter med at lytte til medarbejdernes klager.

 

Oprettelse af en forandringsvillig arbejdsplads

En virksomhed gøres forandringsvillig ved forberedelse af medarbejderne. Her skal lederen påtage sig rollen som coach for at vejlede folk til forandringen. Desuden er det essentielt, at medarbejderne opfatter deres leder som tillidsfuld og omsorgsfuld. Tillid opnås kun, hvis lederen udviser ærlighed, åbenhed og integritet. Tilsvarende henviser omsorg til at lederen udviser respekt, empati og anerkendelse for de ansatte.

 

Vend modstand mod forandring til parathed

Det næste trin handler om at vende modstanden mod forandring til parathed. Det kan gøres ved at identificere årsagerne til modstand og takle dem entydigt. De fire vigtigste årsager til modstand er frygt, følelse af magtesløshed, inerti og mangel på selvinteresse. Frygt kan imødegås med udarbejdelse af beredskabsplaner og ved at styrke tilliden hos medarbejderen. Og følel-sen af magtesløshed kan imødegås ved at give medarbejderen ansvar og ved dialog. De to sidste årsager kan imødegås ved at give specifikke oplysninger om forandringen med angivelse af fordelene ved at ændre sig, og konsekvensen af ikke at ændre sig.

 

Motivér til forandringsvillighed

 De fire trin til at motivere folk er nødvendighed, inspiration, ejerskab og belønninger/anerkendelse. Disse skal følges i den angivne rækkefølge for at opnå maksimal effekt. Motivation, der kommer af nødvendighed, skal styrkes med inspiration. Inspirerede ansatte skal autoriseres for at øge deres ejerskabsfølelse. Forskellige former for belønninger motiverer også folk til at ville ændre sig.

 

Udvikling af karaktertræk der fremmer forandringsvillighed

De syv vigtigste karaktertræk for foran-dringsvillighed er passion, opfindsomhed, optimisme, eventyrlyst, tilpasningsevne, tillid og accept af det ”nye og ukendte”. Ledere skal vurdere folk på disse kvaliteter og coache dem, hvor det er nødvendigt.

 

Sacred Cows Make the Best Burgers af Robert Kriegel og David Brandt, 1996, 310 sider. ISBN 978-0-446-67260-3. Warner Business Books.
 

www.bogresume.dk kan du købe bogen og hele resuméet. Bogresume.dk udgiver hver uge et dansk resumé af en international business bestseller. Resuméet er på 5-7 sider og formidler derved essensen… hurtigt.

 

 

 

 

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign