Cxense Display
Findes i: #26 (September/2007) side 45
Artikeltype: Bøger
Forfatter(e): Jesper H. Andersen
   

Et område, som mange vækstiværksættere før eller siden kommer til at bruge ressourcer på at sætte sig ind i og forstå, er kapitaltilførsel. Der går hurtigt jura i sagen, og det er også indgangsvinklen for bogen ”Opstart af innovative virksomheder – venturekapital,” der er skrevet af advokaterne Christian Lundblad og Tine Walldén Laursen.
Bogen giver indledningsvist et detaljeret overblik over de kilder til kapital, som der er i Danmark – både private og offentlige. Dernæst gennemgår den den relevante lovgivning, og bevæger sig derfra over i en beskrivelse af finansieringens forløb og processer, hvor den kommer omkring term sheet, værdiansættelse og due diligence. Efterfølgende handler det om investeringsaftalen og endelig om aktionæroverenskomsten og realisering.
Det er teknisk stof og i nogle afsnit af den mere langhårede slags, men bogen er bestemt ikke kun beregnet på fagfolk. Den er, som den selv lover på omslaget, et ”værktøj til at se mulighederne i og finde vej gennem de mange tilbud for finansiering,” og man skal være temmelig godt inde i sagerne, hvis ikke man kan øge sin indsigt med denne bog.
For iværksættere, der ikke tidligere har haft investorer involveret, tjener den tillige til at forberede virksomheden på, hvad den kan forvente at møde af spørgsmål i løbet af finansieringsprocessen, hvilke ting der skal tages stilling til, og hvor kompliceret hele forløbet er.
Har man ambitioner om vækst, er den et uundværligt og længe savnet værktøj.

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign