Cxense Display
Findes i: #51 (Marts/2010) side 10
Artikeltype: Økonomi
Forfatter(e): Anette Sand, Henrik Paaske
   
Når iværksættere får så travlt, at det kan knibe med at få enderne til at nå sammen, dukker tanken om at få en medarbejder op. Denne glædelige udvikling skal planlægges nøje, for ansatte koster mere end bare lønnen.

Skridtet fra nul til én ansat er stort. Mange virksomheder klarer sig i stor udstrækning med hjælp fra familie og venner eller køb af timer hos freelancere. Men hvis der virkelig er travlt, er det nærliggende at ansætte sin første medarbejder.

Budgettet skal på plads
Det første, der skal regnes ud er, hvor meget en medarbejder koster. For der er ikke kun tale om den månedlige lønudgift. Der løber ekstraudgifter på. Dels en række sociale bidrag, som i det store og hele alle administreres af ATP-huset: AtP, AER, AES, barselsfond, AtP-fib og feriepenge. Dels den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og eventuelt også en sygedagpengeforsikring. Plus det løse: Lønsystem, mere administration, ekstra udstyr – for slet ikke at tale om den tid, der går med at sætte medarbejderen ind i arbejdet og styring i det daglige.
Som en tommelfingerregel kan vi sige, at en medarbejder koster 135 pct. af sin løn. Ansætter du en medarbejder til 20.000 kr. månedligt, skal der altså afsættes 27.000 kr. i budgettet, før du kan være sikker på at være dækket ind. Tallet inkluderer kun de faktiske udgifter, ikke den mertid, ejeren bruger.

Målbare mål

Hvis vi har en virksomhed, som sælger varer, skal dækningsbidraget altså være mindst 27.000 kr. højere pr. måned i det ovennævnte eksempel, hvis ikke medarbejderen skal bidrage negativt til bundlinjen.
Nogle virksomheder arbejder meget aktivt med budgetter og budgetopfølgning, andre klarer sig uden. Men når I bliver flere i virksomheden, kan det hurtigere gå galt. Derfor skal der være nogle klare mål for, hvad du og din nye ansatte skal nå, så du hurtigt få overblik over, om det er holdbart med en medarbejder eller ej. Klare mål om omsætningsstigning, antal udfakturerbare timer pr. dag eller andet, som du og din medarbejder kan arbejde hen imod. Målene kan for dig som ejer også ligge på andre parametre end de økonomiske: For eksempel at ansættelsen af en medarbejder skal give dig bedre tid til din familie. Men hvis ikke målene er formuleret, kan I ikke opnå dem.

Billig arbejdskraft
Lønudgifter er en tung omkostning for mange virksomheder. Der er muligheder for at få medarbejdere med løntilskud i kortere eller længere perioder, og det kan være fristende at søge efter denne noget billigere arbejdskraft. Men vær opmærksom på, at arbejdskraft på særlige vilkår også nogle gange har særlige udfordringer, som måske bedst håndteres, når I er flere.
Fra en til flere ansatte er ikke så vanskeligt som at få den første. Men der er mange ting at lære som ny arbejdsgiver, og skulle det blive svært ind imellem så tag denne udviklingsproces med, og husk at ønske dig selv tillykke med, at det er din succes, som skaber de nye jobs, hele landet har så meget brug for.
 

Info

Inloco regnskab www.inloco.dk og Henrik Paaske, Buus Jensen Statsautoriseret Revisorer www.buusjensen.dk

Relaterede

Må jeg konkurrere med min tidligere arbejdsgiver? (1) // Ansættelseskontrakt eller godtgørelse på et halvt års løn - valget er dit (1) // Når et ansættelsesforhold ophører (1) // Tør du gætte på årets resultat? (1) // Skal mit firmanavn stå på fakturaen? (1) // Introduktion til bogføring (1) // Skal løsarbejdere have ansættelsesbevis? (1) // Da regnskabet gik på nettet (1) // Forretning eller fornøjelse – om at rejse på virksomhedens regning (1) // Skal jeg have en direktørkontrakt i mit eget selskab? (1) // Fradrag for risengrød (1) // Kam det trækkes fra? (1) // Vælg den rigtige revisor (1) // Er fuld provisionsaflønning lovlig? (1) // Skal løsarbejdere have ansættelseskontrakt? (1) // Ingen bilag – intet fradrag? (1) // Cykelbanditten bryder med traditionerne (1) // Skal du bogføre selv eller hyre en bogholder? (1) //
Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign